netfreaky.be v1.1, versie van 25 december 2005


> NETFREAKY.BE <


navigation >>
:: Home :: About :: Contact :: IIS op XP home :: News Archive :: Pictures :: Virus & Hoax :: Writings


what's new? :.
.: 13 februari 2011
Op dit moment bezig met enkele andere sites op te zetten, Netfreaky.be zal nadien geïntegreerd worden binnen andere sites.
.: 23 februari 2010
De laatste maanden en jaren is deze website slechts in heel beperkte mate onderhouden...
Er wordt (nog) aan gewerkt!
.: 15 oktober 2007
Op professioneel gebied een mooi project aan het verwezelijken...
Niet zoveel vrijetijd bijgevolg :)

Gelukkig zijn
Geluk is een erg breed begrip
Wat voor de een gelukkig maakt
Maakt voor een ander ongelukkig
Zonder geld kom je er niet
Maar overdaad schaadt
Een lekker lijf maakt veel goed
Helaas, binnen enkele jaren merk je er niets meer van
Goed met elkaar kunnen praten doet het ook
Zolang het maar geen schelden wordt
Want de plooien glad strijken
Is onontbeerlijk
Maar vooral
Met elkaars tekortkomingen kunnen leven
Dat is noodzakelijk

© Netfreaky - 31-01-2005 - 23:29

Overzicht bijeengeschreven dingen

Facebook
Favorite Sites
More Links
Search with Google
Netfreaky.be
Web
Ads - Support netfreaky.be
Copyright 2003 Netfreaky.be | Design By Point Click Kill Industries | Modified By Netfreaky.be