netfreaky.be v1.1, versie van 25 december 2005


> NETFREAKY.BE <


navigation >>
:: Home :: About :: Contact :: IIS op XP home :: News Archive :: Pictures :: Virus & Hoax :: Writings


what's new? :.
.: 13 februari 2011
Op dit moment bezig met enkele andere sites op te zetten, Netfreaky.be zal nadien geïntegreerd worden binnen andere sites.
.: 23 februari 2010
De laatste maanden en jaren is deze website slechts in heel beperkte mate onderhouden...
Er wordt (nog) aan gewerkt!
.: 15 oktober 2007
Op professioneel gebied een mooi project aan het verwezelijken...
Niet zoveel vrijetijd bijgevolg :)

Ontmoeting
Ik heb je opnieuw laten wachten
Hoewel ik dat niet wou
Niet erg, zei je
Maar toch...
Gehaast vertrok je
Ik zou wel sluiten
Wanneer het werk af was
Helaas moet er dan wel
Een sleutel blijven liggen
Noodgedwongen
Keerde je terug
Je scheen het niet erg te vinden
Maar toch...
Ik wel een beetje
Maar zo...
Zag ik je nog een extra keertje

© Netfreaky - 11-11-2005

Overzicht bijeengeschreven dingen

Facebook
Favorite Sites
More Links
Search with Google
Netfreaky.be
Web
Ads - Support netfreaky.be
Copyright 2003 Netfreaky.be | Design By Point Click Kill Industries | Modified By Netfreaky.be